Bestyrelse

Bestyrelse

Best formand: Michael Poulsen
Næst formand: Jens Christian Viborg
Best medl: John Folkmann
Best medl: Axel Hansen
Best medl: Johnny Mattson
Suppleant: Martin Holm Andersen
Vandværks passer: Jonas Nielsen

Lobbæk Vandværk
Vandværksvej 8.
3720 Åkirkeby.

Tlf: 56972537.
Mobil: 23459397.

E-mail: h2o@lobbaekvandvaerk.dk