Velkommen til Lobbæk Vandværk

Så er det ved at være tid til årets General Forsamling.

Den vil bliver afholdt Tirsdag den 12. Marts kl 19.00 i Lobbæk Medborgerhus.

Indkomne forslag kan sendes på h2o@lobbaekvandvaerk.dk senest en uge før General Forsamlingen.

Årsregnskab og dagsorden lægges op her på siden i nærmeste fremtid.

Følg vores Facebook side Lobbæk Vandværk for vigtig information

Lobbæk Vandværk

Vandværksvej 8
3720 Åkirkeby

Mobil: 23459397

SE. nr. DK 26570611

E-mail: h2o@lobbaekvandvaerk.dk