Registernr 446560  
Vedrørende Lobbæk Vandværk, Vandværket  
Modtaget 15-02-2007  
Rapport 01-03-2007  
Mærke   Hane på værket
Udtaget   14-02-2007
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 44656001
Laboratorieanalyser:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 3
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml <1
  pH DS 287 pH 7,7
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 61
  Hårdhed, total SM3120-ICP H grader 15,7
  Calcium (Ca) SM3120-ICP mg/l 82
  Magnesium (Mg) SM3120-ICP mg/l 18
  Kalium (K) SM3120-ICP mg/l 6,3
  Natrium (Na) SM3120-ICP mg/l 15
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,026
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium DS/EN ISO 11732 mg/l 0,0080
  Nitrit DS 222 mg/l <0,005
  Nitrat MK8021DSEN10304 mg/l 1,4
  Total-P ISO/DIS 15681 mg/l <0,005
  Chlorid MK8021DSEN10304 mg/l 29
  Fluorid DS/EN 10304 mg/l 0,55
  Sulfat MK8021DSEN10304 mg/l 37
  Aggressiv kuldioxid MK4215-DS236 mg/l <2,0
  Hydrogencarbonat MK4215-DSEN9963 mg/l 286
  Turbiditet MK4259DSEN27027 FTU 0,26
  Farvetal, Pt MK4240-DS289 mgPt/l 1,9
  Inddampningsrest MK3003-DS204 mg/l 350
  Iltindhold DS/EN 25814-1 mg/l 9,9
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 1,1
Oplysninger fra prøvetageren:
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 7,9