Registernr 399175  
Vedrørende Lobbæk Vandværk, Vandværket  
Modtaget 17-02-2009  
Rapport 03-03-2009  
Mærke    
Udtaget   16-02-2009
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 10519032
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier DSEN9308-1,2001 CFU/100 ml <1,0
  E. coli DSEN9308-1,2001 CFU/100 ml <1,0
  Kimtal ved 22 °C DS/EN/ISO 6222 CFU/ml 4
  Kimtal ved 37 °C DS/EN ISO 6222 CFU/ml <1,0
  Hårdhed, total SM3120-ICP H grader 13,5
  Calcium (Ca) SM3120-ICP mg/l 80
  Magnesium (Mg) SM3120-ICP mg/l 9,5
  Kalium (K) SM3120-ICP mg/l 4,1
  Natrium (Na) SM3120-ICP mg/l 17
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,021
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium SM 17 udg. 4500 mg/l <0,006
  Nitrit SM 17 udg. 4500 mg/l <0,005
  Nitrat SM 17 udg. 4500 mg/l 9,3
  Total-P DS/EN I 6878aut mg/l <0,005
  Chlorid SM 17 udg. 4500 mg/l 28
  Fluorid SM 17 udg. 4500 mg/l 0,37
  Sulfat SM 17 udg. 4500 mg/l 69
  Aggressiv kuldioxid DS 236:1977 mg/l 6
  Hydrogencarbonat DS/EN I 9963 mg/l 177
  Turbiditet DS/EN I 7027 FTU 0,16
  Farvetal, Pt DS/EN I 6271-2 mgPt/l 2,6
  Inddampningsrest DS 204:1980 mg/l 360
  Iltindhold målt i felten DS/EN 25814 mg/l 9,8
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof DS/EN 1484 mg/l 1,8
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Temperatur målt i felten   gr. C 7,2
  pH målt i felten DS 287, 1978 pH 7,30
  Ledningsevne målt i felten DS/EN 27888 mS/m 52